Interim werkervaring:

LeasePlan Nederland NV

(november 2011 – heden: branche financiële dienstverlening/automotive)
Over LeasePlan Nederland: ruim 120.000 voertuigen, 6.500 klanten en 1.2 mld omzet. LeasePlan is actief in dertig landen en wereldmarktleider in operationele autoleasing.

Functie:

a.i. controller (afdeling Control & Information)
Opdracht: buffermanagement, het in kaart brengen van de ontwikkeling van de operationele buffers zoals brandstof (± € 250 mio omzet), houderschapsbelasting (± € 100 mio omzet) en het maken van adviezen en verbetervoorstellen.

Resultaten:

• Werkkapitaal verbetering gerealiseerd van ± € 3.5 mio en direct P&L resultaat van ± € 350.000,-
• Nieuwe maandelijkse bufferrapportage houderschapsbelasting en brandstofbuffer
• Nieuwe maandrapportage FleetPlan buffer (is nieuw product van LeasePlan)
• Klantspecifiek brandstofbuffer dashboard (ontwikkeling, trends en kpi’s per klant)
• Weekrapportage ontwikkeling brandstofkosten (CBS statline, OPEC, BP)
• Scenarioanalyses gemaakt (impact werkelijke verbruikscijfers van de leasevoertuigen op de brandstofkosten)
• Controle tool gebouwd voor de afdeling Schade & Service Administratie om ervoor te zorgen dat maandelijks de HSB-kosten (belastingdienst) gematched kunnen worden met de data van LeasePlan
• Kenteken specifiek dashboard ROB-buffer (reparatie, onderhoud & banden) voor de afdeling ROB en Commercie
• Nieuwe maandrapportage transport & logistieke leveranciers (omzetten, doelen en kpi’s)
• Lid projectteam ABS (alternatieve brandstofsoorten), financiële transacties in kaart brengen

Werkervaring vast dienstverband:

LeasePlan Nederland NV

(februari 2000 – oktober 2011: branche financiële dienstverlening/automotive)
Over LeasePlan Nederland: ruim 120.000 voertuigen, 6.500 klanten en 1.2 mld omzet. LeasePlan is actief in dertig landen en wereldmarktleider in operationele autoleasing.

Functie:

Controller (afdeling Control & Information, januari 2011 – oktober 2011)
Taken/verantwoordelijkheden:
Als controller primair verantwoordelijk voor het aandachtsgebied Rental & logistiek. Ondersteunen en adviseren van directie en management door het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages gericht op de resultaten die volgen uit de exploitatie van het wagenpark.
o Uitvoeren control cyclus (budgettering, Annual Plan, meerjarenplanning en forecast)
o Verzorgen van structurele en ad-hoc managementinformatie inclusief toelichting, waaronder dag-, week- en maandrapportages, KPI rapportages
o Het (on)gevraagd adviseren van het management
o Uitvoeren van specifieke financiële (scenario) analyses op gerealiseerde resultaten
o Lid van het MT Rental en lid van het inkoopteam Rental & logistiek
o Ondersteunen van de Financial analisten op de afdeling

Functie:

Business Controller (projectowner Vloot Management, juli 2010 – december 2010)
Taken/verantwoordelijkheden:
• Integraal advies uitgebracht aan het directie team met betrekking tot Vloot Management (doel, activiteiten, inrichting afdeling en concept jaarplan uitgewerkt).
• “Learning by doing”. Gedurende de periode concrete voorbereidende Vloot Management werkzaamheden verricht voor diverse managers, zoals:
o Wekelijkse verkoopkanaalrapportage voor afdeling verkoop occasions o Maandelijkse handelarenrapportage inclusief bezoekrapport
o Rendementsanalyse product occasionlease
o Risicoanalyse hybridevoertuigen inclusief voorstel risicomitigerende maatregelen
o Maandrapportage opgezet voor de ontwikkeling van het marktaandeel
o Rapportagetool voor toekomstige expiraties welke wellicht geschikt zijn voor het product occasionlease.

Functie:

Operational Cost Controller (afdeling Fleet & Cost Analysis, april 2009 – juni 2010) Taken/verantwoordelijkheden:
• Cost Management mee helpen opzetten binnen LeasePlan, Cost Management is een nieuw aandachtsgebied met een apart team binnen de afdeling Fleet & Cost Analysis.
• Integrale kostenbeheersing
o Gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen op het gebied van Costmanagement voor de aandachtsgebieden autoschadekosten (plaatschade en ruitschade), reparatie & onderhoudskosten en bandenkosten.
o Fungeren als aanspreekpunt en sparringpartner van diverse managers, afdelingshoofden en teamleiders.
o Het ontwikkelen en implementeren van kostenbesparende maatregelen in samenwerking met de verschillende vakafdelingen
o Opzetten van een Cost Control Framework
o Ondersteunen en begeleiden van twee Cost Analisten en een trainee op de afdeling
• Leveranciersmanagement
o Lid van verschillende inkoopteams (commodity teams), zoals inkoopteam nieuwe objecten, inkoopteam schade, expertise & hulpverlening, inkoopteam reparatie, onderhoud & banden
o Opstellen van rapporten omtrent ontwikkeling kosten, korting & bonus en KPI’s
o Het voeren van kwartaalgesprekken met leveranciers (schadeherstelbedrijven, ruitschadeleveranciers, onderhouds & bandenbedrijven) o Ondersteuning geven aan afdeling Procurement bij nationale en internationale tenders
• Costmanagement analyses
o Ontwikkelen van de benodigde rapportages middels verschillende business intelligence tools. Bijvoorbeeld een ruitschadedatabase ontwikkelt die gebruikt wordt voor tenderanalyse, forecasten, benchmarken en achteraf controles.
o Opstellen en verzorgen van periodieke en adhoc analyses inclusief verzorgen van inhoudelijke toelichting
o Uitvoeren van impact- en scenarioanalyses
o Rapportage huisstijl ontwikkelt binnen LeasePlan

Functie:

Senior Risk Controller (afdeling Risk Management, juni 2001 – maart 2009)
Taken/verantwoordelijkheden:
Zorgdragen voor het tijdig signaleren, analyseren van mogelijke financiële, strategische of operationele risico’s. Verantwoordelijk voor de risicogebieden: verzekerings- en schadeproces, kredietacceptatie & debiteuren, brandstof, Business Continuity, Enterprise Risk Management en de bedrijfsverzekeringen.
Onderstaand enkele voorbeelden van Risk Management activiteiten:
• Credit Risk: macro-economische analyse (analyse van de markt en de impact voor LeasePlan).
• Brandstof: risico’s in kaart gebracht en zorg gedragen voor het verminderen van de financiële buffer
• Enterprise Risk Management: Enterprise Risk Management model opgezet
• Organiseren van diverse Risk Committees
• Business Continuity: opzetten en onderhouden van het BCM (uitwijk)plan
• Bedrijfsverzekeringen: verantwoordelijk voor het beheren van de verzekeringsportefeuille van LeasePlan (o.a. panden en inventaris, bedrijfsaansprakelijkheid, reisverzekeringen en ongevallen verzekeringen) . Het onderhouden van contacten met verzekeraars en makelaars en verantwoordelijk voor de schadebehandeling.
• Object Costing Committee: Inschatting van restwaardes op auto-type-niveau en het verzorgen van diverse analyses
• Maandelijkse schadeproces rapportage ontwikkelt

Functie:

Underwriter (afdeling verzekeringen, februari 2000 – mei 2001)
Taken/verantwoordelijkheden:
o Ontwikkelen en optimaliseren van periodieke en adhoc managementrapportage en sturingsrapportages, opstellen van kwartaalrapportages naar de holding (LeasePlan Corporation) en naar de verzekeraar Euro Insurances
o Controleren en analyseren van rapportages Schade
o Doen van voorstellen voor de standaard voorzieningen, welke binnen afdeling Schade moeten worden toegepast, maken van voorstellen voor de IBN(E)R en het doen van voorstellen vrijval voorzieningen
o Aan de hand van diverse variabelen het analyseren van de schadelast en het berekenen van de verzekeringstarieven.
o Daarnaast het ontplooien van initiatieven om de verzekeringsdichtheid te verhogen.
o Beheren van RAER-voorziening van een aantal (gerenommeerde) klanten
o Bezoeken van klanten en bespreken schadelastontwikkelingen en schadepreventie
o Zorgdragen voor ontwikkeling van ratio’s, benchmarks en premiecalculatiemodellen
Unive Verzekeringen, Unive Zuid-Holland
(november 1995 – januari 2000: branche financiële dienstverlening) Over Unive Zuid-Holland: Univé Zuid-Holland U.A. is een financieel dienstverlener. Inmiddels ruim 175 medewerkers – vanuit 5 kantoren – met ruim 100.000 klanten en meer dan 250.000 polissen.

Functie:

Administrateur
Taken/verantwoordelijkheden:
• Debiteurenadministratie
• Crediteurenadministratie
• Verwerken kas, bank- en giro bescheiden
• Bijhouden diverse rekening-couranten met verzekeraars
• Controle grootboek- en tussenrekeningen
• Opstellen periodieke rapportages

Functie:

Assurantie adviseur
Taken/verantwoordelijkheden:
• Advisering particuliere schadeverzekeringen
• Accepteren en afsluiten van schadeverzekeringen
• Schadebehandelaar voor opstal- en inboedelverzekeringen
• Assisteren buitendienstmedewerker

Unigro Nederland BV

(januari 1995 – oktober 1995: FMCG branche) Over Unigro Nederland: In 1997 fuseerde De Boer (supermarktketen Super de Boer) met Unigro, een kruideniersconcern dat was opgericht in 1925.

Functie:

Medewerker financiële administratie
Taken/verantwoordelijkheden:
• Handelscrediteuren: controleren, uitrekenen en inboeken van inkoopfacturen, BTW aangiftes CBS en klachtenafhandelingen
• AGF Crediteuren: controleren, uitreken en betalen van AGF facturen
• Zegeladministratie: inname, controle en uitgifte van diverse spaaracties, facturering en voorraadbeheer van zegels
• Kas, bank en giro: verwerken en bijhouden van kas, bank- en girotransacties

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*